Thursday, February 27, 2014

Husovku rozezněla kultura v čele s EVERFUNDEM

Webová platforma Everfund je těsně před spuštěním. O tom, že tomu tak opravdu je se každý mohl přesvědčit 19. února v prostorách vznikajícího coworkingového centra Wo-Co Husovka, které sídlí v budově bývalého gymnázia na Husově náměstí. Proběhla názorná ukázka jak takové založení projektu na crowdfundingovém portálu Everfund vypadá, byla řeč o tom, co vše se v Husovce děje a dít bude a slovo dostali i ti, kteří přišli s prezentací vlastních projektů. Na již druhém setkání s názvem Everfund Offline se opět ukázalo, že v Plzni má kultura a kreativita zelenou. Prezentujícím nebylo zatěžko najít společnou řeč a cestu, na které se mohou spojit.

Hned po zahájení večera přišli na řadu ti, kteří chtěli ukázat na čem pracují, co rozjíždějí nebo plánují. Před zhruba šedesát lidí, kteří se ten večer sešli, vystoupili jako první Jana Trávníčková spolu s Františkem Feketem, Ivonou Kovářovou, Kristýnou Koblasovou a Lenkou Tyrpeklovou z galerieVestředu. Galerie Vestředu je poměrně čerstvě fungující galerií v centru města, konkrétně v Martinské ulici. Vznikla z popudu těchto studentů Fakulty umění a designu, kterým nestačila podoba prezentace studentských prací a systém výstav na fakultě. I pod myšlenkou toho, že když lidé nejdou za uměním, musí umění přijít za nimi, se rozhodli jít s ním do středu. Tedy do středu města, kde každý může kvalitní práce studentů vidět. Navázali tak na tradici středečních výstav v prostoru Su.terén, který fungoval dříve jako galerie studentů FUD a sídlil v budově právnické fakulty. Nově tedy v bývalém informačním centru pro mládež vybudovali za přispění a pomoci města spolu s občanskými sdruženími KYČN a JOHAN galerii, která má za sebou již několik originálních výstav, přinesla studentům zajímavé přednášky a ukázala, že je i perfektním multifunkčním prostorem. Dle slov Kristýny Koblasové však zájem lidí z ulice stále pokulhává a proto by uvítali například kvalitní PR, které by galerii otevřelo ještě více kolemjdoucím lidem.


Na Vestředu navázal další studentský projekt, a to Mladý ateliér, který přišel představit Petr Rubáček. Mladý ateliér je grafické studio, které vzniklo při Fakultě umění a designu v roce 2012 a sdružuje převážně studenty grafického designu a ilustrace. Studio vzniklo z popudu skupiny lidí, kteří chtěli něco více než jen studium. Chtěli dotyk s realitou, praxi, přesah, možnost zkusit si práci, kterou budou dělat až dostudují. Vznikl tedy záměr vytvořit tým lidí, který bude pracovat jako reálné grafické studio s jeho pozicemi . Tyto pozice se mezi studenty točí, a tak má každý možnost si v průběhu tří let studia vyzkoušet, jaké to je, být na daném projektu art director nebo třeba account manager. Studio využívá zázemí školy a na ní také zůstává. Až zakladatelé studia dostudují, budou zastoupeni studenty novými a Mladý ateliér se tedy fakultě nikdy nevzdálí. Na jaře 2013 se jim konečně podařilo vybudovat si výraznější pozici na škole a s díky přijali také první šanci od doc. Josefa Mištery. Na projektech prezentace školy na Designbloku13, re-designu a koncepci soutěže Teendesign a katalogu k letní škole Artcamp členové Mladého ateliéru ukázali, že jsou schopní, odhodlaní a připravení pracovat na větších projektech. Nyní již spolupracují na grafické prezentaci galerie Vestředu a jsou otevřeni diskuzi a dohodám o spolupráci při vytvoření reklamy, plakátu a podobně.

Jako další vystoupil ze zadních řad, od skupinky malého filmového štábu, filmový dokumentarista a rodilý Plzeňák Bohdan Bláhovec, který nepřestal pracovat ani v průběhu večera. Aktuálně totiž připravuje dokument o vývoji i realizaci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. A setkání jako Everfund Offline nesmí v dokumentu chybět. Bláhovec spokojeně zhodnotil vzkvétající kulturu v Plzni, do které se vrací po studiu na pražské FAMU. Z crowdfundigového portálu Everfund má osobně velkou radost a sám se jeho prostřednictvím pokusí získat podporu pro vznikající film. Na otázku, jaký jeho dokument bude, odpovídá jasně: ,,Nebude propagační ani negativní. Bude takový, jaký bude rok 2015.“

Na akci, která se bude konat již na začátku března, přišel pozvat Radim Pekárek z KYČN. Ta chystá již pátou, KYČN SEŠN. Tentokrát však trochu jinak. Na SEŠN se bude poprvé platit vstupné. Následně se představí několik studentských projektů a celý výdělek ze vstupného dostane ten z nich, který hlasováním určí návštěvníci jako ten nejlepší. Aktuální informace se můžete dočíst na facebooku akce.


Poté již na řadu přišel samotný prostor, ve kterém se středeční akce odehrávala a o kterém skromně promluvil jeden ze zakladatelů Waldorfské školy, která celou budovu do pár let osídlí, Tomáš Kuba. Waldorfskáškola, která si klade za cíl, že vzdělávat děti jde i jinak, uspěla s žádostí a dostala od města budovu bývalého gymnázia na Husově náměstí na 15 let. Hodlá jí zvelebit postupně zevnitř i zvenku.  Zatím však pro potřeby školy využijí jen část spodního traktu budovy, zbytek se za minimální náklady pronajme spřáteleným kulturně-vzdělávacím organizacím. Nyní prostory obývá Plzeň 2015, která zde otevírá sdílený pracovní prostor, další sdružení, která sem částečně přešla ze Světovaru, kde započala stavba (Animánie, Žonglér o.s.) a další (JOHAN o. s.). Dále se zde nacházejí otevřené zkušebny, výtvarný ateliér a jiné. Cílem je vytvořit alternativní kulturně-vzdělávací centrum, kde o sobě lidé budou navzájem vědět.
Poměrně čerstvým úspěchem Waldorfské školy bylo i vybrání akce Oživení Husova náměstí jako jednoho z projektů, kterému dal zelenou program „Pěstujprostor“.

Třetí patro budovy bývalého gymnázia v Husovce se otevírá všem, kteří mají chuť  pracovat ve sdíleném prostoru, hledají místo na schůzky, nové spolupracovníky z různých odvětví nebo jen mají chuť účastnit se otevřených diskuzí a workshopů. Do konce března bude totiž na tomto místě zprovozněn co-working – sdílený pracovní prostor Wo-Co Husovka. O Wo-Co promluvila detailněji Michaela Mixová. Wo-Co nabídne pracovní zázemí až pro 20 lidí současně. Když vložíte něco ze sebe, dostanete něco i od jiných. Prostory můžete využívat hodinu nebo každý den v měsíci, oplátkou  byste však měli být ochotní zapojit se do úprav pracovního prostoru, mít chuť pustit se do společných kreativních projektů, být otevření a připravení sdílet vaše znalosti s ostatními. Ať už to jsou znalosti z oblasti designu, účetnictví, přes překladatelství, produkci, až po žurnalistiku nebo práci se dřevem. Pracovního místa se vám dostane za symbolický měsíční nájem. Koho by přesně toto lákalo a má zájem, neváhejte se ozvat Michaele Mixové.


Ondřej Kašpárek následně provedl všechny crowdfundingovým portálem Everfund. Web je již ve finální testovací fázi a nyní probíhá,,honba na projekty“ - průzkum toho, co mají lidé v plánu a jak by konkrétně mohli Everfund využít. Uživatelé by se měli potkávat i jinak než jen přes internet, měli by fyzicky spolupracovat. Nemělo by jít jen o pomoc finanční, ale ochotu darovat pomoc třeba i fyzickou nebo materiální a vyhovět tak potřebám projektu. Pro lepší představu toho, jak bude portál fungovat, jsme s Ondřejem prošli bod po bodu založením jednoho takového nového projektu. Když máte projekt dobře připravený, není pak nic snazšího! Od názvu, místa, druhu projektu a základního popisu se dostanete až na detailní rozpis rozpočtu a zadání toho, co přesně pro váš projekt hledáte. Můžou to být konkrétní lidé, materiál, zboží nebo služby. Tyto věci můžete žádat i jinak. Pomocí portálu se spojíte  s těmi, kteří nebudou za pomoc chtít finanční odměnu, ale můžou pomoci i jako dárci. Everfund je tu i od toho, aby Vám ve vašem projektu pomohl, nasměroval vás, ukázal vám cestu. Koho Everfund zaujal natolik, že by na něm i rád pracoval a zapojil se hlouběji a intenzivněji, má nyní šanci. Projekt totiž hledá stážistu na tři měsíce. Více o tom se dočtete na webu plzen2015.cz.

Dalším nástrojem Plzně 2015, který pomáhá vzniku zajímavých nápadů a zároveň rozvoji podnikání v tvůrčích odvětvích je i Kreativní inkubátor, který se v březnu 2015 pohodlně uvelebí v nově otevřeném Světovaru. Kreativní inkubátor si klade za cíl propojit designéry s firmami, najít jim společný jazyk. Sdílený pracovní proctor v Husovce je pilotní aktivitou, která se rozvine a bude pokračovat v roce 2015 v prostorách Světovaru. Mimo fungování velkého sdíleného pracovního prostoru budou poskytovány inkubační služby talentovaným a nápaditým kreativcům. Inkubátor jim pomůže jednak s rozvojem kreativní složky, tak i podnikatelských dovedností.


O tom, jak to nyní vypadá v samotném Světovaru promluvila Soňa Rychlíková. Ta nejdřív upozornila na otevřenou výzvu, která se týká sousedské slavnosti, jež se bude konat v květnu při příležitosti Evropského dne sousedství. Více o tom se dočtete také na webu plzen2015.cz.  Poté ukázala vizualizace toho, jak by měly budoucí prostory kulturní fabriky Světovar vypadat. Předvedla novou severní přístavbu i interiéry, ve kterých najde své místo restaurace, kavárna, ale i prostory pro výstavy, prezentace, divadlo, kino, sdílené pracovní prostory, rezidenční byty, archiv, ateliéry, zkušebny a zachována bude i tělocvična.


Následně prostor bývalé třídy gymnázia naplnila pozvolná diskuze v přátelském a otevřeném duchu. Jako první se ozval Jakub Viták z komunity OPEN SPACE TECHNOLOGY, která se zajímá  o propojení umění a technologií a rád by se tak více propojil právě s umělci. Petr Bechyně poté řekl ještě pár slov o Plzeňském barcampu, který dává prostor lidem, kteří mají co říct, ať už je to na jakékoliv téma. Rovnou pozval i na příští Barcamp, který se bude konat 12. dubna ve Vědeckotechnickém parku v Plzni na Borech. Zmínil také akce UX Mondays, které se konají vždy jednou za měsíc. Diskuze zde probíhají na téma user experience a řeší se uživatelsky přátelské nastavení zejména webu a aplikací. Na své akce v několika málo větách pozval i Roman Werner z projektu Soul at Zero, který pořádá plzeňské DIY shows a méně komerční koncerty. Tereza Svášková pak pozvala na dubnový Arabfest, který je letos zaměřen na téma Tradice, modernita, alternativa. Nabídne hodně z arabského streetartu a cartoons. Dále pak přinese i hiphop, přednášky a gastro či filmový festival. Poslední pozvánkou byl pak Jeden svět, který je tento rok na téma Práce a k té příležitosti proběhne 18.3. přednáška v KD Peklo s designérkou Annou Marešovou, která se nejvíce dostala do povědomí jako designérka erotických pomůcek.

Je výborné, že každý projekt, či akce, jež byla ten večer jmenována, sklidila pozitivní reakce ostatních. Je vidět, že lidé se společným zájmem přinést kulturu blíž k lidem, zvelebit nějaké místo, pomoci v rozvoji sobě i druhým nebo sdílet vědomosti ve společných projektech, najdou snadno stejnou řeč a řešení, jak si navzájem pomoci. Za sebe tedy přeji štěstí všem rozjetým projektům a Everfundu zvláště dobrý a brzký start. A jestli máte vy v šuplíku projekt, kterému věříte, přijďte s ním příště! Nebo začněte přemýšlet, co by Vám pro jeho realizaci mohl přinést skrze své možnosti Everfund. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, chtít a nebát se i dávat. Potom budou ruce plné pomoci a spolupráce všude kolem Vás.


Michaela Režová

stážistka v týmu Plzeň 2015

fotografie: http://lukasneasi.tumblr.com

Více informací o projektu Everfund najdete na webu www.everfund.cz. Pokud máte zájem dozvědět se o projektech více nebo dokonce navázat kontakt s účastníky minulého setkání, můžete se obrátit na zde uvedené kontaktní osoby.

Pro bližší informace o Everfund intership si pročtěte následující odkaz: http://www.plzen2015.cz/cs/o-projektu/plzen-2015-ops/pracovni-nabidky

Kontaktní osoba pro projekt EVERFUND:
Ondřej Kašpárek
+420 737 826 109

Kontaktní osoba pro projekt Kreativní inkubátor a Wo-Co Husovka:
Michaela Mixová
+ 420 601 375 094

další odkazy:
Waldorfská škola http://www.skoladobromysl.cz
Open space technology http://www.init-plzen.cz
Plzeňský barcamp http://plzenskybarcamp.cz


pozvánky:

Vestředu zve na přednášku přední české umělkyně Kateřiny Šedé, která se zaměřuje na sociálně laděné happeningy a experimenty. Přednáška "Paní Šedá, myslíte si, že jste normální?" proběhne 12.3. v 18h.
Další výstava Vestředu vypukne 19. března od 18 hodin a to pod názvem „A k čemu to jako je? a představí práce studentů i absolventů ateliérů intermédia, nová média a multimédia z Fakulty umění a designu.


KYČN zve na v pořadí pátou KYČN SEŠN, která podpoří jeden ze studentských projektů. Konat se bude 12.3. od 19h v Movinstation

Přednáška Anny Marešové v KD peklo se chystá 18.3. od 17h v rámci festivalu Jeden svět.

Plzeňský barcamp se uskuteční již 12.4. ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. http://plzenskybarcamp.cz

Arabfest proběhne tento rok od 4. do 11.4. Podrobné informace sledujte na webu: http://www.arabfest.cz.


0 comments:

Post a Comment