Monday, December 1, 2014

Mihály Etlinger: Spisovatel v zrcadle

Spisovatel se střídavě díval do mapy a na město. Nemyslel na to, kde asi je, ale bál se dívat do mapy a v těch vteřinách nevidět město, které měl vidět. Jako když turisté všechno vidí jen přes hledáček svého foťáku. Bylo mu trapně. Zastrčil si mapu do zadní kapsy, típl cigaretu a podíval se na kostelní hodiny. Bylo tam vždycky poledne nebo půlnoc, ale pokaždé se musel podívat. Je to marný.


Aby nestál na rohu jako ztracený kandelábr, spisovatel vešel do nejbližší hospody, zakouřené a levné. Skvrny z minulé noci byly stále na stolech, slabý pach ranní kávy stále ve vzduchu. Sedl si k oknu a pomyslel si, že se nebude muset začlenit mezi starouše pijící po ránu, když se bude dívat ven. Ti jen mluvili, pili a smáli se jako v Menzelově filmu. I když tato analogie se týkala jeho předsudků, ne starých lidí: vždycky si chtěl představovat Čechy tak, jak je viděl ve filmech a četl o nich v knihách. Ale spisovatel je samozřejmě jen pozoroval přes přísně odrážející okno, nechtěl na ně zírat. Mezitím sám sebe přeměřil pohledem a byl spokojený, byl to ješitný muž. Spisovatel si odkašlal v deklarativních větách: “ehm, ehm”, s důrazem na druhé zakašlání. Oni striktně kašlali vždy dvakrát a vždycky dali důraz na konec. Ani o jeho kašlání se nedalo pochybovat. Určitě se baví o pivě a vepřovém kolenu, pomyslel si spisovatel, protože byl také snob.

Ale staří lidé si o ničem takovém nepovídali. Spisovatele si všimli, ale nevěnovali mu pozornost. Jeden z nich hlasitě řečnil, funěl a potil se. Všichni se na něj dívali. Pásek mu rozděloval obrovské břicho na dvě části, čistě oholená brada mu svítila. Jeho hnusný dech ostatní v jeho společnosti přesně upozornil, že má dva špatné zuby a že není možné smát se hlasitěji než on. Především když mu jeho vlastní historka připadala vtipná. Chlápek s lesklou bradou vyprávěl tento příběh: jeho syn žije v Austrálii, přečetl si to v místních novinách. Bylo to přesně tak, jak řekl. Řidič kamionu během řízení pojídal slané buráky a neustále kouřil, v levé ruce cigaretu, pravou nabíral buráky z držáku na pití. Chlápek s lesklou bradou ty pohyby předvedl. Při vjezdu na dálnici nastavil zámek volantu a opřel se. Najednou zaměnil pohyby a vdechl buráky. Pan lesklá brada se teatrálně chytil za krk. Rychle se udusil. Australské dálnice jsou neuvěřitelně rovné. Pouští s plnou nádrží a zamčeným volantem dojel až na západní cíp, kde ho očekávali. Náklad ještě nebyl vyložen, když někdo ucítil zápach z řidičské kabiny. Pan lesklá brada se zapitvořil. Tomu se říká dobrý zaměstnanec, řekl a skřípavě se zasmál, ještě hlasitěji, než když vyprávěl příběh. Byl trochu zadýchaný, napil se piva, opakoval pointu ještě jednou tišeji a posadil se zpátky na židli.

Spisovatel se podíval trochu překvapeně přes rameno na odraz v zrcadle. Měl pocit, že se smějí jemu, protože se na sebe díval v okně asi deset minut a předstíral, že objevuje krásy města. Všiml si, že mu nevěnují pozornost, a stáhl se zpátky do neexistující hloubky okna. Prohlédl si svoje vrásky, nerovné zuby a nepravidelný plnovous. Na chvíli dokonce věřil, že se odtud bude dívat na město. Zatím si ani nevšiml děcka, které málem padalo z kočárku při záchvatu vzteku.
Tento projekt vznikl v rámci programu uměleckých rezidencí OPEN A.i.R. - Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury a za podpory společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

0 comments:

Post a Comment