Friday, November 25, 2011

Poznatky Yvony Kreuzmannové z konference European Culture Congress ve Wroclawi

Ve dnech 8. – 11. 9. 2011 se umělecká ředitelka projektu Plzeň EHMK 2015 Yvona Kreuzmannová zúčastnila mezinárodní konference European Culture Congress ve Wroclawi. S kým jednala, co si přivezla za poznatky a jak prezentovala projekt Evropského hlavního města kultury?

Co jste si odnesla z příspěvků konference?
Zaujal mě například příspěvek filmového režiséra Istvána Szabó na téma Kultura jako životní potřeba a její význam v lokálním kontextu. Zcela zásadní byl blok o nastavení správného fungování projektu EHMK: základ projektu by měl vycházet z identity města, jeho specifik a hlavně lidí – především z neziskového sektoru.  Se svěřenými prostředky je třeba zacházet s vysokou odpovědností;  důležité je posílit kulturní systémy a nové vazby, systémy vícezdrojového financování a spolupráce na dlouhodobé bázi – tyto mechanismy jsou mnohem důležitější než samotná čísla o růstu cestovního ruchu v daném roce. Skutečná změna je vždy dlouhodobým procesem. Přináší nové přístupy a dynamiku změn, otevírá se nová cesta jak využít kreativní energie…
Z toho také vyplynul důležitý závěr pro politiky: kultura není luxus! Oproti současným trendům nelze škrtat nejdřív v kultuře, je třeba si uvědomit, že kultura je ekonomicky návratná zvláště v oblasti zaměstnanosti. Strategie 2020 by se měla dívat na Evropu jako kulturní a kreativní centrum světa.
Zajímavá byla také informace o tom, že během polského předsednictví EU byl mezi tamními aktivisty a politiky podepsán „pakt pro kulturu“ s mottem: arts for social change!, jež se posléze stalo se i tématem předsednictví Polska.

S čím jste na konferenci vystoupila Vy?
Můj příspěvek se týkal šance zlepšit image celé naší země v Evropě díky projektu EHMK. EU nominovaným městům může pomoci tlakem na národní vlády, aby uznaly význam EHMK, braly projekt vážně a podpořily více nezávislý neziskový sektor. Je třeba ukázat, jak je důležité investovat do lidí a směrovat čerpání strukturálních fondů na kulturní a vzdělávací infrastrukturu s komunitní a vzdělávací funkcí. Nezbytnou podmínkou úspěchu jsou dobře promyšlené investice s nízkonákladovými a ekologickými provozy, nikoli megalomanské stavby institucí, jejichž provoz pak zahubí nezávislou kulturu, místo aby projekty EHMK umožnily její rozkvět.

S kým a o čem jste ve Wroclavi jednala?
V rámci konference jsem absolvovala osobní jednání s několika důležitými zástupci evropských sítí a institucí, např. s paní Nele Hertling o spolupráci s A Soul for Europe na Den Evropy v Plzni, panem Robertem Palmerem řídícím oblast kultury v Radě Evropy o případné spolupráci s Plzní jako člen Honorary Board. Měla jsem šanci promluvit i s paní  AndroullaVassiliou EU komisařkou pro vzdělání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a také s europoslankyní Doris Pack, která je předsedkyní Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentiu a pracovní komise „A Soul for Europe“. Se zástupci  EHMK 2016 Wroclaw a San Sebastian a EHMK 2012 Maribor jsme jednali o společné strategii vůči EU v otázce posílení možností čerpat z evropských fondů pro EHMK a strategie k otevření EU fondů po roce 2014 více kultuře.

0 comments:

Post a Comment