Friday, April 20, 2012

Příjďte s námi tvořit vizi Světovaru

Workshop, inspirovaný metodikou skupinových sehrávek sociálního ekologa Bohuslava Blažka, se konal ve Světovaru v sobotu 24.3.2012.
Lektoři: Mgr.Ida Kaiserová, Mgr a MgA Roman ČerníkÚčastníci
12 statečných účastníků – 5 mužů a 7 žen se sešlo okolo čtrnácté hodiny, aby se nechali dobrovolně vtáhnout do intenzivní diskuse o tom, jaké možnosti má  Světovar pro Slovany, plzeňskou čtvrť, která jej obklopuje. Rozložení sil bylo spravedlivé, šest z našich účastníků na Slovanech žije nebo žilo v minulosti, šest dalších byli zvědavci, kteří Slovany na vlastní kůži neznají, ale zajímal je fenomén Světovaru a této živé městské části. 
Mapování Slovan
V první části jsme se proto rozdělili do dvou skupin, namíchaných z domorodců i zvědavců a snažili jsme se Slovany „zmapovat“. Znalci ukazovali těm neznalým, co se vlastně krásného i strašného na Slovanech ukrývá. Intimním pohledem obyvatel označovali svá oblíbená místa v této čtvrti – byly to hospůdky, náměstí, parky, a často – místa u řeky, na okraji, jakoby mimo město a jeho živel.
Úplný seznam pozitivních míst :
·         papírenská lávka
·         prostor U Ježíška
·         povodí řeky Radbuzy směrem ke Škoda parku
·         Škoda park, hospoda U Kostečků – označeno 2x
·         hospoda na rohu Jetelové a Zahradní – dětské hřiště
·         park na Homolce – označeno 2x
·         Jiráskovo náměstí a okolí – označeno 2x
·         most Milénia (výhledy z něho)
·         roh Sudové a u Bachmače (bydlel tam pan Míra)
·         Hradiště U jezu , bazén –označeno 2x
·         Chvojkovy Lomy - označeno 2x
·         Galerie Dvořák
·         ÚMO2 - označeno 2x
·         Bleší trhy
·         farmářský obchod –Lobezská ulice
·         Božkovský ostrov
·         Hospoda Pod kopcem
  • kino v Olympii

Dalším úkolem pro obě skupiny bylo označení „bolavých“ míst takových, která si spojujeme s nějakou negativní emocí, energií. Jsou to místa opuštěná, zanedbaná, neprostupná, necitlivě propojená se svým okolím.
Úplný seznam bolavých míst:
·          zákoutí pod mostem Milénia
·         Lanové centrum v papírně
·         roh Lobezské a Železniční ulice jako nehostinné místo
·         galerie Dvořák
·         býv. porodnice Slovany – označeno 2x
·         vojenský areál za Světovarem
·         ÚMO2
·         průmyslová zóna za Světovarem
·         nákupní centrum Olympie
·         Lobezská kolem sportovních areálů.

Za třetí se obě skupiny měly pobavit o místech, která vnímají jako místa s potenciálem, místa, která by stálo za to změnit. Částečně se jejich výčet překrýval se seznamem míst bolavých.
Úplný seznam míst, která by bylo dobré změnit:
·         roh Koterovské a  Železniční
·         Papírna – označeno 2x
·         okolí Papírny – hřiště a zóna u řeky- označeno 2x
·         býv.kasárna Slovany – označeno 2x
·         Světovar – označeno 2x
·         Koterovská – parter

Slovany městu, město Slovanům
Následovala část, v níž stateční účastníci řešili odpověď na několik otázek, tázajících se po vzájemných vztazích čtvrti Slovan a celku, či dalších částí města Plzně.
První z otázek zněla: Co nabízí Slovany jako čtvrť městu Plzni?
Dostalo se nám odpovědí, které prozrazují, že Slovany jsou vnímány jako velmi hodnotná část města. Jsou sice typicky rezidenční čtvrtí, ale jejich nabídka oslovuje k návštěvám také obyvatele jiných částí města. Slovany tak jsou pro Plzeň zdrojem pitné vody; nabízejí procházky kolem řek; jsou rekreační zónou, kde je mnoho kvalitní zeleně; nachází se zde nejstarší plzeňské sídliště, a přesto, že je zde mnoho panelových domů, neztratily urbánní strukturu bloků a ulic; je to rezidenční čtvrť, která láká k bydlení ; je to historicky stará část města a také památkově industriální zóna. Slovany jsou prostě super!
 Druhá otázka zněla: Za čím se musí ze Slovan do města, co jim chybí?
Dostalo se nám odpovědí, které jasně ukazovaly na ne zcela vyrovnaný stav městských funkcí této čtvrti. Slovany jsou rezidenční částí a chybí jim pracovní příležitosti, lékařská pohotovost, úřady a hlavně kultura. Kultura, která tu ovšem dříve byla a jejíž odliv nastal v devadesátých letech. Za zlomové bylo označeno zrušení kina Eden, které mělo „celoplzeňskou“ působnost. Zrušen byl také železničářský kulturní dům JAS, chybí také kavárny a hospůdky k posezení.
Třetí otázka zněla: Co by měl Světovar přinést Slovanům?
Neboli jaká jsou očekávání od případné přeměny Světovaru? Ta očekávání směřovala ke dvěma typům využití areálu – areál by měl sloužit jako kulturní centrum (s kinosálem, s výstavními plochami, s klubovým minikinem, prostorem pro vzdělávání nejširších skupin obyvatel, prostorem pro tvorbu umělců i dětí a mládeže, zkušebnami a podobně). Vedle toho by se měl stát areál jakousi zónou zklidnění, relaxace, odpočinku uprostřed města. Mohl by tu vzniknout domov pro seniory i mateřská škola s kulturním zaměřením, zahradní posezení, kavárna s galerií a hlavně místo k setkávání lidí ze Slovan i odjinud.
Místo s industriální historií, architektonickou hodnotou, s geniem loci by tak mělo posílit kvalitu života v této čtvrti, řekněme s velice vytříbeným pohledem na to, co to je „městský relax“.
Černé a bílé scénáře
Závěrečnou část workshopu jsme věnovali jakémusi metodickému shrnutí naší dosavadní a velmi soustředěné práce. Pokusili jsme se vytvořit ve skupinách tzv. černý a bílý scénář vývoje Světovaru do roku 2015, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. Prognostická metoda dystopických (negativních) a utopických (pozitivních) scénářů umožňuje postihovat vývojové trendy určitého místa v širších souvislostech. Pomáhá zjistit, nakolik jsou příčiny případného vývoje obsaženy v současnosti a  zvyšuje naše šance tyto okolnosti ovlivnit.  Černý a bílý scénář vytvářely obě skupiny dohromady, postupně po jednotlivých letech, které nás dělí od roku 2015, konstruovaly možný vývoj areálu Světovar.

Plné verze scénářů
Černý scénář
2012
ñ  Chybí peníze
ñ  Objeví se nabídka developerů, kterou město „nemůže“ odmítnout
ñ  Místní odpor - petice
ñ  Na místa příslušných městských úředníků se dostanou neschopní  a nekompetentní lidé
ñ  Po krajských volbách Kraj odmítne podporu
ñ  Nástup nekompetentního manažera
ñ  Zastaven ROP
2013
ñ  Narůstají stížnosti
ñ  Selhává komunikace - uvnitř mezi neziskovým sektorem a občany
ñ  Stavební práce jsou vytunelovány
ñ  Je zavřeno
ñ  Není provoz
ñ  Nelze financovat
ñ  Administrativní překážky znemožňují pohyb vpřed
ñ  Málo naplněný program

2014
ñ  Nové vedení města vzešlé z komunálních voleb projekt nepodporuje
ñ  V areálu se uskuteční balonová show moderovaná Leošem Marešem
ñ  Slovany chtějí herny
ñ  Lidé nemají zájem o nabízený program

2015
ñ  Non-stop herny
ñ  Vietnamská tržnice
ñ  Hluk
ñ  V areálu se točí pivo "Ostravar"
ñ  Areál bude většinu roku uzavřen a veřejnosti se bude otevírat jen pro několik akcí,
ñ  Vůbec se neotevře
ñ  Město se zřekne zodpovědnosti – dlouhodobé dotace
ñ  Nedokončí  se stavební úpravy, areál se nezpřístupní celý
ñ  Provoz bude tak drahý, že se neziskové aktivity neuskuteční
ñ  Bude tu nákupní středisko
ñ  Nezájem lidí o akce
ñ  Vyhrotí se stížnosti  na hlučnost a na cizí a divné (jiné) lidi v okolí
ñ  Bude tu neschopný manažer a produkční

Bílý scénář
2012
ñ  Promyšlená dramaturgie i participace a PR projektu
ñ  Je nastaven stabilní systém financování, Plzeňský Prazdroj vysloví omluvu za zrušení Světovaru ve 30.letech a stane se generálním - dostačujícím sponzorem bez nároku na zasahování do programu
ñ  Projekt má stabilní podporu Min.kultury ČR, Plzeňského kraje a Města Plzně
ñ  Zájem občanů města o brigády v areálu Světovar
ñ  Otevřená komunikace mezi občany, P2015, o.s.Světovar
ñ  Je řada zájemců o činnost a program
ñ  Proběhne transparentní výběr firmy pro rekonstrukci
ñ  Průběžně funguje dostatečná informovanost o Světovaru 2015
2013
ñ  Výborná práce manažera jak na přípravě programu, tak na průběhu stavby
ñ  Stavbu provádí solidní, lokální firma, schopná dodržet termíny
ñ  Aktivity se daří udržet v chodu v nerekonstruovaných částech
ñ  Zvýšený zájem veřejnosti o dění v areálu
ñ  Začíná se řešit také umístění archivu
ñ  Manažer má tým schopný zajistit program i rekonstrukci
ñ  V týmu je dobrý finanční manažer
ñ  MK ČR rozhodne o umístění Muzea designu do areálu
ñ  Probíhají přípravy programu 2015
ñ  Rozvíjí se také další části areálu v souladu s urbanistickou studií


2014
ñ  Jsou přesně stanovená pravidla pro uživatele Světovaru
ñ  Vše je připraveno k provozu
ñ  Volné pozemky se prodávají jednotlivým investorům a jsou zastavovány v souladu se studií
ñ  Je rozšířena MHD na Slovanech (tramvajová trať prodloužena do Černic)
ñ  Občané mají pocit, že Světovar je super
ñ  1.6. 2014 je uvedena ve Světovaru v premiéře Verdiho opera Nabucco
ñ  Přidají se kulturní aktivity menšin
ñ  Do areálu se přesune Veletrh cestovního ruchu
ñ  Probíhají čilé výměny s partnerskými kultur-pivovary v Londýně, Berlíně, Kodani a tak

2015
ñ  Lidé do Světovaru rádi chodí
ñ  Přijíždí Björk a vede tu měsíc trvající workshop a uvede svůj nový projekt (světová premiéra)
ñ  V areálu vznikne malý soukromý pivovar, který vaří Světovar 15° a dotuje tak provoz kulturního zařízení
ñ  Každý týden se konají interakce mezi mládeží z Plzně a mládeží ze zahraničí
ñ  Probíhá pravidelné setkávání generací
ñ  Funguje tu oddechový areál
ñ  Světovar = Kultura od A do Z v jednom místě
ñ  Světovar =Sounáležitost – identita
ñ  Světovar =Zážitkový areál pro děti
ñ  Světovar =Zázemí pro uměleckou tvorbu , pro ubytování i život umělců
ñ  Světovar jako srdce, které pulzuje všemi směry
ñ  Otevřený prostor pro aktivitu a rozvoj občanů
ñ  Otevřený prostor pro aktivitu a rozvoj občanů!!

0 comments:

Post a Comment