Thursday, May 17, 2012

Plzeň hostila polskou uměleckou delegaci

Pod záštitou Plzně 2015, o.p.s. zavítala v týdnu od 1. do 5. května 2012 do Plzně umělecká delegace z polského Štětína. Hlavním cílem návštěvy iniciované Rafaelem Bajenou, předsedou polského Sdružení tvůrců a producentů umění a organizátora Českých dnů ve Štětíně, bylo posílit vzájemnou spolupráci bývalých partnerských měst na úrovni uměleckých institucí a občanských iniciativ.

Tato spolupráce započala již v době kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury v roce 2010. Krátce po získání titulu následovalo pozvání do Štětína, kde byly zástupcům Plzně 2015 a Institutu umění a designu ZČU blíže představeny místní kulturní instituce včetně Akademie výtvarných umění. Nyní byla řada na Plzni, aby převzala roli hostitele.

Zájem zástupců z řad mladých polských výtvarníků i profesorů štětínské Akademie výtvarných umění se soustředil zejména na oblast výtvarného a vizuálního umění. Setkali se například s ředitelem Galerie města Plzně Václavem Malinou, který jim představil aktuální výstavu Theodora Pištěka a probral s nimi možnosti prezentace plzeňských umělců ve Štětíně. Naopak o představení polských umělců v Plzni jednali s výkonnou ředitelkou Bienále kresby Plzeň Gabrielou Darebnou.

S Petrem Jindrou zase hovořili o případné budoucí spolupráci mezi štětínskými galeriemi a Západočeskou galerií v Plzni, kterou by obě strany velice rády navázaly, jakmile to dlouhodobý výstavní plán ZČG dovolí. Součástí návštěvy Západočeské galerie byla rovněž ve čtvrtek 3. května účast na vernisáži výstavy ZAČÁTEK STOLETÍ, představující české umění prvního desetiletí 21. století, kde proběhla řada inspirativních setkání s reprezentanty současné české výtvarné scény.

Bez povšimnutí nezůstala ani plzeňská alternativní scéna. Poláci navštívili hned dvě akce v rámci festivalu Velká inventura v nádražní budově Moving Station a s Romanem Černíkem z pořádajícího centra Johan nadšeně plánovali společné aktivity, které by se daly podniknout ve spolupráci s podobnými nezávislými uměleckými platformami ve Štětíně.

Věříme, že nezůstane jen u plánů a již brzy bude možné prezentovat plzeňské umění ve Štětíně nejen v rámci festivalu České dny. A třeba si časem tato umělecká iniciativa získá i oficiální podporu politické reprezentace obou spřátelených měst.

0 comments:

Post a Comment