Friday, June 15, 2012

Přípravy na letní výstavu "Impuls 2015!" jsou v plném proudu

Maika Victor, spolupracovnice týmu Plzeň 2015 z Centra Bavaria Bohemia

Přípravy na 6. letní výstavu Centra Bavaria Bohemia (CeBB) jsou v plném proudu. V letošním roce budou pod názvem "Impuls 2015! - rozmanitost nápadů z Bavorska pro Plzeň 2015" prezentovány rozmanité kreativní nápady bavorské strany pro Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015.
 
Vernisáž výstavy se bude konat 25.06.12 od 17.00 hod. a bude spojena s tradičním letním setkáním Bavaria Bohemia podpořeným "Partnery okresu Schwadnorf" s hosty z oblasti politiky, hospodářství, kultury a veřejných institucí. Výstava prezentující nápady, kterými se chtějí kulturní aktéři, umělci a kulturní instituce z Bavorska podílet na programu EHMK, bude k vidění denně od úterý 26.06. do 30.09.12. Umělci si pro znázornění svých nápadů zvolili nejrůznější formy prezentace. K vidění tak budou umělecké objekty, modely, filmy, bannery, fotografie a plakáty.

Hlavním poutačem letní výstavy "Impuls 2015! - rozmanitost nápadů z Bavorska pro Plzeň 2015" bude s největší pravděpodobností šest metrů dlouhá a tři metry vysoká dřevěná atrapa vagonu. Model má znázornit, jak bude v roce 2015 vypadat Vlak za kulturou sloužící jako kulturní scéna. Tento kulturní vagon bude každý víkend připojen k regionálnímu vlaku Alex na trase mezi Řeznem a Plzní. Během téměř tříhodinové jízdy budou cestující prostřednictvím pestrého kulturního programu lákáni k návštěvě EHMK. Autorem tohoto nápadu je Dr. Erwin Aschenbrenner z Řezna. Model Vlaku za kulturou byl na začátku týdne postaven truhlářem Christianem Ringem a spolupracovníky z Schönsee v klenbové hale CeBB.

Další příspěvek s názvem Slova na loukách byl úspěšně otestován v těchto dnech na louce náležející ke statku Dietersberg v Schönsee. Vedoucí projektu Impuls 2015! Hans Eibauer vysekal do trávy nápis Plzeň 2015 s písmeny velkými 12 metrů. Spolupracovnice CeBB asistovaly s metrem a dávaly pozor, aby byla písmena rovně. Díky vysunovacímu žebříku SDH Schönsee pak mohly být udělány první fotky z výšky 18 metrů. Test tak prokázal, že se louky výborně hodí jakožto velké reklamní plochy pro Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015. Do projektu Impuls 2015! Slova na loukách budou v roce 2015 zapojeni zemědělci, kteří vlastní z dálky dobře viditelné travnaté svahy. Na tyto plochy pak budou vysekávány česko-německé slovní páry. Akce tak bude v roce EHMK upozorňovat na přeshraniční sousedství a Plzeň 2015.
Pod mottem Pilsen, Open up! zve CeBB ke zhlédnutí výstavy s mnohými nápady bavorské strany, otevření se vizím pro Plzeň 2015, jejich komentování a těšení se již dva roky předem na plzeňskou Olympiádu kultury v roce 2015.

0 comments:

Post a Comment