Wednesday, March 26, 2014

Skrytá místa. Skryté příběhy. Skrytá Plzeň

Stačí pár doteků na displejích našich smart phonů a dozvíme se, jak místo, na kterém se právě nacházíme, vypadalo před třiceti lety. Co významného se odehrálo v budově, do níž jsme právě vešli. Zjistíme, proč právě tato kavárna byla ve své době tak oblíbená. Necháme se zavést do zastrčené galerie či nenápadného starožitnictví, skýtajícího mnoho zapomenutých pokladů. Plzeň nám nabídne mnoho příběhů a je jen na nás, kterým z nich se necháme oslovit.


Dne 5. 3. 2014 se v Domě hudby v Plzni představil projekt Skryté město, který je jedním z klíčových projektů v rámci Evropského hlavního města kultury. Jde o digitální platformu odhalující dávnou i nedávnou historii města a běžným lidem skrytá místa plná vzpomínek. Převádí vlastnosti tištěného průvodce či papírové mapy do digitální podoby mobilní aplikace. Hlavním cílem projektu je netradiční formou pomoci návštěvníkům i obyvatelům města poznat Plzeň v trochu jiném světle – ve světle osobních vzpomínek, poutavých lidských příběhů, ale i úspěchů a problémů města.


Spuštění plné verze aplikace v české a anglické verzi se plánuje na duben 2015. Projekt se zajímá o žitou Plzeň a snaží se prezentovat její každodennost skrze pohled devíti různých postav. Měl by nás vybízet k vlastnímu objevování a zažívání města. Cílem je vyzdvihnout kulturní, sociální a historická specifika Plzně, ale zároveň odhalit tabu, předsudky a stereotypy.

„Skryté město“ má smysl jak pro turisty, tak pro občany města. Jejich přístupy jsou logicky odlišné, každý navštíví pouze určitou vrstvu města – turista se vydá prozkoumat historické centrum a zajde na prohlídku pivovaru, obyvatel je omezen dojížděním do práce a z práce. Oba se tak pohybují pouze po určitých trasách. Projekt vnímá turisty i obyvatele města jako „návštěvníky“ a aplikace může sloužit oběma. Skryté město má potenciál proměnit Plzeň ve smart tourism destination – turistickou destinaci s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň by projekt měl sloužit jako marketingový nástroj města, propojit se s celým regionem Plzeňska a do svého fungování zapojit místní komunity.


Aplikace má několik úrovní. První je časová osa, která návštěvníkovi odprezentuje příběh města v datech. Jejím cílem je poznat historii Plzně v několika minutách. Jako základní milníky jsou vybrány roky 1842, kdy bylo poprvé uvařeno pivo plzeňského typu Pilsner Urquell, a 2015, kdy se Plzeň bude pyšnit titulem Evropské hlavní město kultury. Tato rovina bude pravděpodobně ztvárněna ve formě webového interaktivního dokumentu.

Další úrovní projektu je devět různých postav – průvodců Plzně, které s uživatelem komunikují a zavádí na konkrétní místa. Postavy jsou fiktivní, každá z nich má odlišný charakter, nějaký specifický zájem a především svůj vlastní životní příběh spjatý s Plzní. Jsou inspirované reálnými příběhy Plzeňanů a jejich subjektivní interpretací města. Postavy nám odhalují tzv. DNA města od roku 1940 až dodnes – to, čím Plzeň je, co představuje a kam směřuje. Setkáme se např. s umělkyní, bednářem z pivovaru, architektkou, pamětníkem druhé světové války, imigrantkou, teenagerem z ulice či malou holčičkou reprezentující dětský pohled na město. Na webu Skrytého města budou k dispozici motivační spoty k jednotlivým postavám.

Každá postava bude mít vlastní zážitkovou trasu v mobilní aplikaci. V rámci tras se setkáme i s přáteli jednotlivých postav, kterými jsou už reální obyvatelé města. S nimi můžeme přijít do kontaktu, případně se s nimi osobně sejít a poslechnout si ještě více zážitků či získat další informace o daném místě a jeho historii.


Co se týče technické stránky projektu, mobilní aplikace bude pečlivě dramaturgicky zpracovaná a bude komplexně zahrnovat vybraná místa, trasy a příběhy. Vše bude vzájemně propojené, takže se pár kliknutími dostaneme od příběhu k tematickému celku, dalším vypravěčům, obdobné trase apod. Projekt bude mít webovou stránku ve formě tzv. digital storytelling, kde budou postavy vyprávět své příběhy pomocí digitálních technologií (sdílet příspěvky, videa, animace apod.) a prezentovat tak image města. Mapa míst by měla sloužit zejména obyvatelům Plzně. Do této databáze, jež by měla být přístupná všem, mohou přispívat lokální hvězdy, komunity, odborná veřejnost i „obyčejní občané“. Mapa míst Skrytého města se tak stane mapou lidských stop.

Do příprav projektu se zapojili také studenti z Katedry sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity: někteří se vydali po stopách trampů v plzeňském regionu, jiní se věnovali proměně Škodovky za poslední tři generace, dvě studentky pátraly po historii tramvajové linky č. 3 v Plzni, další zmapovali plzeňskou hudební scénu 90. let a dva studenti zkoumali přístupnost města pro handicapované občany. Obecně se setkávali nejprve spíše s počáteční neochotou ke spolupráci, přesto se jim však podařilo zaznamenat několik příběhů a nashromáždit dostatek materiálů využitelných pro aplikaci.


Mezi 12. 5. a 7. 6. 2014 budou probíhat terénní workshopy v jednotlivých lokalitách Plzně (Lochotín, Bory, Doubravka, Slovany aj.). Tým Skrytého města bude přebývat v karavanu a oslovovat místní obyvatele, aby přispěli vlastním příběhem.


A jaké je Vaše skryté město?


Aneta Caltová

stážistka týmu Plzeň 2015Kontaktní osoby:

Jakub Deml - hlavní manažer projektu 

+420 605 138 833, tonamto@kvasi.cz

Petra Štěpánová - koordinátorka projektu

+420 775 131 003, stepanovap@plzen2015.cz

Petra Svoboda - zástupkyně sdružení Kvas

Dalibor Naar - designér mobilní aplikacefotografie: Petra Štěpánová

0 comments:

Post a Comment