Wednesday, April 2, 2014

Plzeň Meets Mons: Ahoj! Bonjour!

Vcházím do budovy Gymnázia Františka Křižíka v Plzni a první, koho potkám, je vysoký mladík prozpěvující si písničku ve francouzštině. Vydám se po schodech za ním a společně dojdeme do společenské místnosti, v níž už se vesele vítá několik studentů belgické střední školy Ecole du Futur se studenty Gymnázia Františka Křižíka. Postupně přicházejí další a zanedlouho se objeví i všemi oblíbený učitel angličtiny Vašek Zelenka a usměvavá paní ředitelka Šárka Chvalová. Představí se program dne, diskutuje se o již proběhlých dramatických workshopech a v neposlední řadě i o formě a obsahu závěrečného kabaretního vystoupení.


Tak začal den 18. března na Gymnáziu Františka Křižíka pro asi dvacet mladých lidí narozených okolo roku 1995. Studenti se nesetkali poprvé – znali se už z prosince, kdy se česká skupina vydala na týden do belgického Monsu, taktéž držitele titulu Evropského hlavního města kultury pro rok 2015. Mladí lidé se tady vzájemně poznávali a seznamovali skrze různé dramatické workshopy, vedené především Šárkou Chvalovou a Vaškem Zelenkou. Zde se také zástupci obou škol domluvili, že belgičtí studenti přijedou v březnu do Plzně, kde začnou pod vedením Viléma Dubničky společně pracovat na divadelním představení.


Program v Plzni pro zahraniční studenty, ubytované v hostitelských rodinách, sestával z dopoledních a odpoledních divadelních workshopů (celkem 5,5 hodin denně) a doprovodného programu zaměřeného na neformální poznávání Plzně. Během workshopů spolu se svými českými protějšky zpívali, hráli na hudební nástroje, řídili se cennými radami Viléma Dubničky, ale nebáli se ani improvizovat. A hlavně si to všechno pořádně užívali.

Také zpočátku překonávali jazykové bariéry – veškerá komunikace na „jevišti“ i mimo něj se odehrávala v angličtině. Všichni jsme se však shodli, že za těch pět dní, kdy na závěrečném představení intenzivně pracovali, udělali velký pokrok. „Práce s mladými lidmi je vždy zajímavá, mají toho totiž v sobě hodně, čím nás mohou obohatit, pobavit, přimět k zamyšlení. A je dobrodružství to v nich objevovat a dále s tím pracovat,“ komentuje spolupráci se studenty paní ředitelka Chvalová.


Cílem projektu „Plzeň Meets Mons“ je představit vzájemné prolnutí dvou odlišných kultur prostřednictvím divadla. Mladí lidé by v této kabaretní performanci měli vyjádřit, jací doopravdy jsou – v čem jsou stejní, v čem se liší, jaká mají očekávání, sny, obavy. Nechybí zde samozřejmě ani prostor pro humor a nadsázku, která je v podání studentů dle slov Viléma Dubničky „téměř divadelní“. „Já doufám, že se nám podaří dokonat cestu od toho „dramaťáku“, kdy se studenti dozvídají prostřednictvím divadla něco sami o sobě, k tomu divadlu, které by mělo spíš prostřednictvím herců daného představení říkat něco divákům. To je vlastně teď náš cíl,“ sdělil mi po pátečním vystoupení.

Spolupráce bude pokračovat na podzim tohoto roku, kdy studenti GFK opět vyrazí na týden do belgického Monsu a budou dále pracovat na společném představení. To se má skládat z jednotlivých scének narážejících na kulturní odlišnosti, vstupů odhalujících vizi budoucnosti těchto mladých lidí, nebude chybět ani hudební doprovod a společná píseň. Finální podoby se dočkáme na počátku roku 2015, kdy proběhnou závěrečná kola příprav a studenti se svým „kabaretem“ vystoupí v obou městech, Plzni a Monsu.


Sami studenti si těchto výměnných pobytů, založených na mezikulturní spolupráci prostřednictvím divadla, cení a velmi si je užívají. Na otázku, co se jim na projektu líbí nejvíce, mnozí odpověděli, že právě možnost vytvářet svoje vlastní divadelní představení spolu se studenty z jiné země, získávat nové přátele a společně si užívat mnoho zábavy. Mezi pět slov, kterými měli mladí lidé shrnout projekt, pak nejčastěji patřily: zábava, poznávání, přátelství, objevování, pokrok, budoucnost.

Šárka Chvalová hodnotí projekt slovy: „Podle mě největším přínosem projektu je, že se potkávají mladí lidé z různých měst, různých národů i kultur, hledají, v čem se liší, co je u nás jinak, ale zároveň v čem jsme stejní. I přes jazykovou bariéru jsou na jedné lodi a mají chuť společně něco vytvořit. Představení tvoří o sobě, o svém pohledu na svět. Přestože nejsou profesionálové, mohou společně vytvořit zajímavou podívanou.“


„Plzeň Meets Mons“ je jedním z projektů pod hlavičkou projektu „V roce 2015 mi bude 20 let“, jehož původní myšlenkou bylo pomoci mladým lidem na prahu dospělosti stát se nepostradatelnou součástí hlavního města kultury a vyvolat v nich odhodlání převzít pomyslné otěže v roce 2016.


Aneta Caltová

stážistka týmu Plzeň 2015Kontaktní osoby:

Šárka Chvalová - ředitelka GFK

+420 603 842 266, Sarka.Chvalova@krizik.eu

Václav Zelenka - učitel angličtiny na GFK

Vilém Dubnička - divadelní režisérfotografie: Aneta Caltová

0 comments:

Post a Comment